Kulturskolan i Laholm

Träblås

Bleckblas_hemsidantvarflojt_promobild(stor)Tvärflöjt, klarinett och saxofon

I Musikverkstaden (F-3) får du chans att prova på både tvärflöjt och klarinett. Enskild undervisning fr.o.m. åk 4 och då kan du även välja saxofon.

Klarinett/Saxofon
Kontakt:
Håkan Nilsson
hakan.nilsson@edu.laholm.se

Tvärflöjt

Kontakt: 
Eva Dali
eva.dali@edu.laholm.se