Kulturskolan i Laholm

Sång

Sing_Hemsidan

Sång
Genom sångundervisningen får du möjlighet att utveckla din röst på ett hälsosamt sätt. Du får även hjälp med att hitta ditt personliga uttryck utifrån dina förutsättningar. Vi arbetar med sångteknik, scennärvaro och tolkning inom olika musikstilar, t.ex. pop, rock, jazz och musikal. Undervisningen sker både enskilt och i grupp.

Kör
Genom körsång får du möjlighet att lära dig använda din egen röst samtidigt som du får känna glädjen i att göra musik tillsammans med andra. Kulturskolan har körer för olika åldrar och svårighetsgrader.

Kontakt:

Anna Dror
anna.dror@edu.laholm.se

Anna Lovdal
anna.lovdal@edu.laholm.se