Kulturskolan i Laholm

Musikverkstad

Du får prova på olika blås- och stråkinstrument under
höstterminen och väljer sedan ett huvudinstrument
under vårterminen. Ensemble ingår och eleverna får
fri tillgång till instrument.

Plats: Campus Laholm

Nybörjare
Fortsättningsgrupp

Kontakt: jan-ove.nilsson@edu.laholm.se