Kulturskolan i Laholm

Inriktningen Bild & Media

På Kulturskolans kurser under Bild & Media vill ge en kreativ plattform för att undersöka olika uttryck inom bild och media. I de yngre åldrarna gör vi lekfulla produktioner medan vi i de äldre grupperna hjälper till att lägga grunden till ett livslångt intresse eller en framtida yrkeskarriär.

Se fler exempel på vår verksamhet på vår youtubekanal