Kulturskolan i Laholm

Teaterverkstad

Årskurs F-1
Genom lekar och dramaövningar, mask, cirkus,
dockor m. m lär vi känna teaterns olika uttryck.

Årskurs 2-3
Vi fortsätter med lekar och övningar men
börjar också att göra små korta pjäser

Plats: Campus Laholm
Årskurs:
F-1
2-3

Kontakt: monika.schramm@edu.laholm.se