Kulturskolan i Laholm

Digitalt skapande

Årskurs 1-3
Med hjälp av digitala medier och verktyg leker vi fram skapande.
Det kan bli en film, ett konstverk eller något helt annat. Mycket av
det vi skapar lägger vi ut på nätet via våra kanaler.

Årskurs 4-6
Vi leker med olika medier, kombinerar och ser
vad vi får fram. Vi gör redigeringar, tränar teknik och skapar olika
digitala verk. Mycket av det vi skapar lägger vi ut på nätet via
våra kanaler.

Årskurs 7-9
Vi tränar än mer teknik och sätter igång projekt, antingen
tillsammans eller ensam. Photoshop, Illustrator och olika kreativa
appar på ipad gör att vi kan skapa saker som ibland kan gå i tryck.
Mycket av det vi skapar lägger vi ut på nätet via våra kanaler.

Gymnasiet
Vi skapar längre projekt med individuell inriktning. Ha gärna en
idé om vad du vill skapa redan när du kommer. Är det en blogg?
Affischer och websidor? Vill du redigera och skapa bilder i photoshop?
Eller kanske vill du skapa illustrationer i Illustrator?

Kontakt:

cattis.ahlgren@edu.laholm.se