Kulturskolan i Laholm

Bild- och Medieverkstad

Här kan du rita, måla, bygga, animera och filma. En möjlighet att testa olika uttryck inom både bild och media.

Plats: Campus Laholm, Skaparverkstaden

Årskurs F-1, 2-3

Kontakt:

fredrik.olsson@laholm.se

cattis.ahlgren@edu.laholm.se