Kulturskolan i Laholm

Babyrytmik

Sång, dans och musik som är anpassat till barn i åldern 6 månader – 2 år, tillsammans med föräldrarna.

Plats: C-hallen, Folkhälsocentrum

Kontakt: Carolina Lindquist