Kulturskolan i Laholm

Bild- och Medieverkstaden Onsdag
experimenterar med foto (2018-01-10)

De fick i uppgift att hitta olika saker

Trianglar

Fotografering genom ram

Fotografera något läskigt